Bana kim yardımcı olabilir?Nereden yardım alınabileceğine genel bakış

Beratung

Aile içi şiddete yardımcı olmanın birçok yolu var. İşte bazı örnekler.

Hilfe von Freunden

Arkadaşlardan yardım

Arkadaşlarla konuşmak iyi gelebilir. Bunlar genellikle sizle yaşıttır ve senin anne-babanın davranışları ile kendi anne-babalarınınkini karşılaştırabilirler. Bu, bu hususta nelerin normal ve nelerin aşırı olduğunu değerlendirmenize yardımcı olur. Eğer bir danışma merkezi ya da Gençlik Dairesi’ne gitmeye cesaretin yoksa, sana eşlik edebilirler. 

Ancak arkadaşlarının seninle birlikte ıstırap duyması aleyhine olabilir. Nitekim bu durumda konuşmak ve hissetmekle o kadar meşgul olursunuz ki, muhtemelen harekete geçmeyi unutursunuz.

Yetişkin tanıdık ve akrabalardan yardım

Help from adult acquaintances and relatives

Dar aile çevresi dışından yetişkinler iyi bir destekçi olabilirler. Bunlar olumlu anlamda müdahil olabilir ve senin tarafını tutabilirler. Bunlar ayrıca senin için bilgi toplayabilir, yardım organize edebilir ve sana gittiğin yolda refakat edebilirler. Sıklıkla bunların zor durumlarla başa çıkma konusunda tecrübeleri vardır ve sana iyi kulak verip seni teselli edebilirler. 

Bazı yetişkinler iyi dinleyicilerdir ve seni iyi teselli ederler, ama sorun yaşamak istemediklerinden daha fazla sorumluluk almaktan çekinirler. Velayet hakkını elini tutan kişilerin izni olmadan seni alıkoyamaz ve koruyamazlar. Ancak elbette seni, ailenin rızası olmaksızın da koruyabilecek olan, polise ve acil yardım merkezlerine teslim edebilirler.

Öğretmenler, sosyal işçiler, kurs müdürlerinden yardım

SozialarbeiterInnen

Ana ve yan meslek olarak genç insanlar için hizmet veren birçok insan, bunu severek ve inanarak yapar. Bunlar, korumaları altındaki çocukların durumunun iyi olmasını ister. Birçoğu, onlara açılman durumunda sana sahip çıkacaktır. Ayrıca bunların pek çoğu, yardım sistemini, sana nereye başvurman gerektiği konusunda tavsiyede bulunabilecek kadar iyi tanırlar. İçgüdülerine güven. Birisinin açık, arkadaş canlısı, ilgili ve alakalı olduğunu görürsen, kişisel bir görüşme talep etme cesaretini göster. 

Bazı çocuk ve gençlerin anne-babaları o kadar disiplinlidir ki, göz altında bulunmadıkları boş zamanları yoktur. Bunlar okulda, koroda, spor kulübünde geçirdikleri vakti, birilerine açılmak için değerlendirebilirler. Rehberlik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, sosyal işçiler ya da kurs müdürleri seni koruyacak ve acil yardım merkezleri ve gençlik dairesi ile bağlantıyı sağlayacaktır.

Polisten yardım

Polizei

Acil bir durumda polisi aramaya cesaret et. 

Polis acil çağrı: 133
Avrupa acil çağrı: 112

Polis bulunduğun yere gelerek seni tehlikeli durumdan çıkaracaktır. Anne-baban ya da velayet hakkını elinde tutan diğer kişilerin yanına gitmek istemiyorsan seni yaşına göre ya Gençlik ve Aile Dairesi ya da bir çocuk kriz merkezine götüreceklerdir. Hiçbir çocuk ve hiçbir genç, rızası dışında şiddet uygulayan ya da tehditkar bir yetişkine teslim edilmez. Çocukların menfaatini tehlikeye sokan durumlarda polis gerçek bir “Dost ve Yardımcı”dır.

Telefon acil yardım hattından yardım

Telefonieren

Örneğin: Çocuk acil yardım hattıMağdur acil yardım hattıDanışma hattıKadın yardım hattıErkek danışma hattıÇocuk ve Gençlik Vekaletleriya da Çocuk koruma merkezleri

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz Adresler & Bağlantılar

Acil yardım hatları sana gece-gündüz hizmet vermektedir. Profesyonel yardımcılar burada 7/24 çalışmaktadır. 

Acil yardım kurumlarının sosyal işçileri, aile içinde kontrolden çıkan durumlarda ortalığı sakinleştirmeye yardımcı olurlar ve böylece şiddet, ihmal ve çocukların menfaatini tehlikeye sokacak başka durumların oluşmasına karşı önlem alırlar. Ancak bunlar, halihazırda şiddetin söz konusu olduğu yerlerde duruma müdahale de ederler. Mümkün olduğunca çocukların anne-babaları ile konuşmaya çalışırlar. Böylece aile bireylerinin etkileşimi konusunda fikir sahibi olabilirler. Bu konuşmalar ancak, tüm tarafların güvenliği garanti altında olduğunda vuku bulabilir. 

Bazen acil yardım kurumları ne yazık ki, çocukların ve gençlerin ıstırabından ancak, haddinden uzun bir süredir sürekli şiddet tehdidi ya da uygulamasına tahammül ettikten sonra haberdar olabilmektedir. Dayak atan ya da birbirlerine şiddet uygulayan anne-babalar, şaşırtıcı bir sıklıkta, dışarıdan yardım gelmesinden memnuniyet duyarlar. Sıklıkla tüm taraflar durumdan memnuniyetsizlik duyar ve daha iyi bir birlikte yaşamı arzular. Böyle aileler konuşmaya hazırdır, problemleri inkar etmez ve gönüllü olarak işbirliği sergilerler. 

Başka ailelerde, dışarıdan gelen müdahaleyi terbiyesizlik olarak algılayan, diğer tüm aile bireylerine zulmeden, şiddet uygulayan bir erkek bulunabilir. Kendisi, ailesine istediğini yapmaya hakkı olduğuna inanır. Böyle aşırı durumlarda erkeklere konuşma teklif edilir. Kadınlar ve çocuklar daha fazla şiddete karşı korumaya alınır ve kendilerine şiddetten kurtulma yolları gösterilir. 

Acil yardım kurumları kriz hizmetleri olup, kriz durumlarında kalacak yer, bakım, koruma ve danışmanlık hizmeti sunarlar. 

Bunları da bilmelisin:

Gençlik daireleri ve acil yardım kurumları akut tehlike durumlarını ortadan kaldırıp güvenliğin için sorumluluğu üstlenirler.

  • Durumun seni aştığını hissediyorsan, şiddet uygulayan insanlarla konuşmak zorunda bırakılmazsın.
  • Konuşma konusunda cesaretlendirilirsin.
  • Sana inanılır.
  • Sana yardım edilir.
  • Korunursun.
  • Sana, kendini nasıl hissettiğin ve ne gibi bir yardım dilediğin sorulur.
  • İsteklerin mümkün mertebe dikkate alınır.
  • Karar verme konusunda sana baskı yapılmaz.
  • Senin de kaldırabileceğin, ortak bir çözüm yolu aranır.

Gençlik Dairesi’nden yardım

Jugendamt

Gençlik Dairesi, ya da Gençlik ve Aile Dairesi devlet adına vazife gören bir kurumdur. Görevi, ebeveynlerin çocuklarını ihmal ettikleri, ruhen ve bedenen yaraladıkları ve bakım vazifelerini yerine getirmedikleri durumlarda harekete geçmektir. Harekete geçebilmek için, Gençlik Dairesi’nin yardım ihtiyacı bulunduğunu öğrenmesi gerekir. Çocuklar ve gençler kendi başlarına Gençlik Dairesi’ne baş vurabilirler. Komşular ya da diğer endişeli yetişkinler mahalli Gençlik Dairesi’ni arayarak ya da ziyaret ederek, ne konuda endişeli olduklarını anlatabilirler. Ayrıca Gençlik Dairesi’ne isim vermeden de ihbarda bulunabilirler. 

Polis, okullar, hastaneler ve özel kişiler Gençlik Dairesi’ne, kanaatlerince çocukları ve gençleri tehdit eden ya da fiilen var olan tehlikeler konusunda bilgi aktarırlar.  Polis aile içi şiddetle ilgili görevlerini rapor eder. Polis, şiddet uygulayan aile bireyinin belli bir süreliğine evi terk etmesini sağlama yetkisine sahip olup, evde yaşayan çocuklar varsa, durumu Gençlik Dairesi’ne bildirir. Gençlik Dairesi’nde ailenin çağrılmasına ya da ev ziyareti gibi ivedi bir iletişime geçilmesine karar verilir. Yetkili sosyal işçi, aile bireyleri arasındaki ilişkiler hakkında mümkün olduğunca bilgi toplamaya ve ne tip bir yardıma ihtiyaç duyulduğunu tespit etmeye çalışır.

Aile içi yardım tipleri mevcut olup, burada evinde kalmaya devam edersin ve sana, sürekli ziyarete gelen çalışanlar ve sosyal işçiler vasıtasıyla yardım evine ulaştırılır. Gerekli olması durumunda, kısa süreliğine, belirli bir zamanda evine dönme imkanın bulunup bulunmadığının değerlendirileceği kriz merkezlerinde kalman sağlanabilir. Eve dönüş kısa vadede mümkün değilse çocuk ve gençler yurtlarda veya bakıcı ailelerin yanında kalabilirler. 

Çocuk ve Gençlik Vekaletleri’nden yardım

Alina K. von der Kinder- und Jugendanwaltschaft

Avusturya’nın her eyaletinde, çocuk ve gençler için bir hizmet e danışma merkezi olan bir Çocuk ve Gençlik Vekaleti bulunur. Belirli bir durum hakkında hukuki yardım almak istiyor ya da sadece bilgi almak istiyorsan burayı arayabilirsin. Çocuk ve Gençlik Vekaletleri, çocuklar/gençler, anne-babaları ve başka taraflar arasındaki fikir ayrılıkları ve tartışmalarda da arabulucu olmaya çalışır. 

Tüm adres, telefon numaraları ve bilgilere şu sayfadan ulaşabilirsin: www.kija.at

 

Çoçuk koruma merkezlerinden yardım

Kinderschutzzentren

Tüm Avusturya çapında çocuk koruma merkezleri bulunmaktadır. Danışmanlığa ihtiyacın varsa buraya başvurabilirsin. Burada gerçekleşen görüşmeler ücretsiz, gizli ve anonimdir. Yani adın ve yaşadığın yer gibi hiçbir bilgiyi vermek zorunda değilsin. 

Bilgiler ve iletişim bilgileri internetten bulunabilir: www.oe-kinderschutzzentren.at

Blaulicht

Ne yapabilirim?Kendimi nasıl koruyabilirim?

Bazı durumlara derhal son verilmesi gerekir. Bazı durumlar kötüdür. Ancak bunlara o kadar uzun zamandır tahammül ediyorsun ki, artık birkaç gün eksik, birkaç gün fazla fark etmiyor.