Ne yapabilirim?Ne gibi haklarım var?

Richter

Tüm çocuk ve gençlerin sağlıklı, mutlu ve güvenli bir hayata hakkı vardır.

Genel insan haklarının yanında özelde bir de çocuk hakları bulunmaktadır. Bu 54 hakkı (maddeyi) içeren belge, “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi” adını alır. 

Yasal metinlerin arkasında şu inanç yatmaktadır:

  • Her çocuğun yaşamaya ve iyi bir şekilde gelişmeye hakkı vardır.
  • Her çocuğun tehlikelerden ve şiddetten korunma hakkı vardır.
  • Her çocuğun, kendisini başkalarından ayıran bir özellik yüzünden dışlanmama ve mağdur edilmeme hakkı vardır.
  • Her çocuğun, kendisiyle ilgili kararların iyi niyetle verilmesi hakkına sahiptir.
  • Her çocuğun, kendisiyle ilgili kararlar konusunda fikrini açıklama ve görüşünün dikkate alınması hakkı vardır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile daha yakından ilgileniyorsan şu sayfaya gidebilirsin: www.kindersache.de/politik. Ayrıcawww.kinder-ministerium.de sayfasında da pek çok bilgi bulabilirsin. Ayrıca UNICEF’in çocuk internet sayfası da ilgi çekici: www.unicef.de/kids/

Dayak atmayı doğru bulmayan ve buna rağmen elleri kaydığında kendinden utanan anne-babalar bulunmaktadır. Bunun yanında, velayet hakkına sahip oldukları için çocukları dövmeye hakları olduğunu ve çocukları için neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar vermeye tek yetkili kişi olduklarını düşünen ebeveynler de mevcuttur.

Senin şiddetsiz bir eğitime hakkın var.

Senin şiddetsiz bir eğitime hakkın var. Çocuklar ve gençler iyi gelişim gösterebilmelidir. Bunun mümkün olması için, sözel, ruhsal, fiziksel ve cinsel şiddetten korkmadan yaşaman gerekir. Bu   bakımdan anne-babanın veya seni eğiten diğer insanların seni aşağılaması veya sana kötü muamele etmeleri yasaktır. Diğer bir deyişle, birisi böyle bir şey yaparsa, bu sadece kötü bir şey değildir. Bu aynı zamanda, hakkında suç duyurusunda bulunulabilecek bir suçtur. Örneğin anne-babanın seni itip kakması yasaktır. Bu, basit yaralamaya girer. 

Ancak şiddetsiz eğitim hakkı aynı zamanda çocukların, anne ve babaları arasında şiddete tanık olmamalarını da kapsar.

Ancak şiddetsiz eğitim hakkı aynı zamanda çocukların, anne ve babaları arasında şiddete tanık olmamalarını da kapsar. Nitekim anne-babalar çocuklara bir yandan örnek olmalı, diğer yandan böyle ortamlarda büyüyen her çocuk, örneğin annesi, kendinden küçük kardeşleri veya kendisi için korku ve endişelere sahiptir. 

Mağdur çocuk olarak bir suç duyurusunda bulunmak istersen Polise gidebilirsin. Burada, suç duyuruları için formlar bulunur. Polis, formu doldurmana yardımcı olacaktır. Büyük yaralanmalar oluşur ya da olay Çocuğa kötü muamele boyutuna ulaşır ve polis durumu öğrenirse, herhangi bir kişinin suç duyurusu olmaksızın da soruşturma başlatır. Fiilin ağırlığı cezanın miktarını belirler. Şiddet her zaman yanlış yöntemdir ve asla çözüm olamaz.

Blaulicht

Ne yapabilirim?Kendimi nasıl koruyabilirim?

Bazı durumlara derhal son verilmesi gerekir. Bazı durumlar kötüdür. Ancak bunlara o kadar uzun zamandır tahammül ediyorsun ki, artık birkaç gün eksik, birkaç gün fazla fark etmiyor.