Sorular & CevaplarAile içi şiddet nedir?

Häusliche Gewalt

Aile içi şiddet, beraber bir ilişki yaşayan yetişkin çiftler arasındaki şiddeti tanımlar.

Şiddet ve aşağılama, eşlerden biri tarafından, diğerini kontrol etmek ve onun üzerinde hakimiyet kurmak amacıyla kullanılır. Eşler evli olabilir veya olmayabilir; heteroseksüel ya da homoseksüel olabilir, birlikte ya da ayrı olarak yaşıyor olabilir. 

Sorular & Cevaplar: Aile içi şiddet nedir?

Aile içi şiddetin şekilleri nelerdir?

  • Hakaret ve aşağılama
  • Eşin soyutlanması; dış dünya ile iletişiminin engellenmesi
  • Paraya el koyma ve para bölüşümünü kontrol etme
  • Fiziksel şiddet tehdidi ve uygulanması
  • Cinsel şiddet
  • Takip etmek ve stalking
  • Korkutmak
  • İntiharla tehdit etmek 
  • Çocuklara bir şey yapmakla tehdit etmek

Şiddet şekillerinin birçoğu yasal olarak yasaktır ve suç teşkil eder. Bu, fiziksel ve cinsel şiddet ile “stalking” ( psikolojik terör) için daima geçerlidir. 

Aile içi şiddet sürekli ya da belli aralıklarla tekrarlayan şekilde vuku bulabilir.

Aile içi şiddete kim maruz kalır?

Aile içi şiddete genellikle kadınlar maruz kalmakta olup bunlar, her yaştan, her milletten, her etnik ve dini gruptan, her sosyal sınıftan ve her eğitim düzeyinden kadınlardır.

Ne yazık ki her yaştan çocuklar da, şiddeti duyduklarında, gördüklerinde ve hatta kendileri bizzat maruz kaldıklarında, dolaylı olarak ya da doğrudan aile içi şiddetin mağdurlarıdır. 

Kimler aile içi şiddet uyguluyor?

Aile içi şiddeti uygulayanlar genellikle erkeklerdir. Şiddet konusunda belirli bir fail tipi yoktur. Toplumda bu insanlar genellikle kibar ve kadın ile çocuklara muamelelerinde şefkatli kimseler olarak görünürler. Bunlar genellikle sadece kapalı kapılar ardında yaralayıcı ve kontrolcüdür. 

Aile içi şiddet asla taksirle gerçekleşmez. Asla birisi baskı altında olduğu için, fazla içtiği için ya da uyuşturucu aldığı için gerçekleşmez. Şiddet, birinin direncini kırmak ve kontrolü altında tutmak için bilinçli olarak kullanılır. 

Faillerin çoğu davranışlarının getirdiği sorumluluğu üstlenmez ve hep bir bahaneleri hazırdır. Sadece çok az kişi, şiddet meyillerinin bir problem olduğunu ve bu konuda çalışmaları gerektiğini kabul etmeye hazırdır.

Şiddet sarmalı nedir?

Şiddet vuku buluyor

Fail öfkelenir. Şiddet uygulamaya başlar. Mağdur onu sakinleştirmek için her yolu dener.

Özür

Fail kötü muameleden dolayı özür diler. Bunun bir daha asla olmayacağına söz verir. Suçu mağdura atar. Şiddetin vuku bulduğunu inkar eder ve aslında söylendiği kadar da kötü olmadığını öne sürer.

Ara dönem

Fail, sanki asla bir şey olmamış gibi davranır. Kibar ve bazen aşırı sevecen davranışlar sergiler. Şiddet mağduru, durumun sadece bir kereye mahsus bir durum olduğunu ve bir daha gerçekleşmeyeceğini umar. Fail hediyeler alır.

Bu kısır döngü yüzlerce kez tekrarlanabilir. Her aşama farklı süreler devam eder. Sıklıkla, zaman geçtikçe özür aşaması ve ara dönem ortadan kalkar. Ortada kalan sadece korku dolu bir yaşamdır.

Kindesmisshandlung

Bu nedir?Çocuklara Kötü Muamele

Çocuklar ve gençler anne-babaları, kendilerini yetiştirmekle görevli kişiler ya da komşular veya akrabalar gibi diğer kişilerce ruhsal ve fiziksel olarak yaralandıklarında çocuklara kötü muameleden söz edilir. 

sexueller Missbrauch

Bu nedir?Cinsel İstismar

Cinsel istismar, bir yetişkin tarafından bir çocuğun üzerinde veya önünde gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemdir.

Zwangsverheiratung

Bu nedir?Zorla Evlendirme

Zorla evlilik, eşlerden birinin evlenmeye razı olmaması ve rıza göstermemesi ya da kendini buna zorlanmış hissetmesi durumunda söz konusudur.