Yetişkinler için bilgilerTemel bilgiler: Aile içi şiddet nedir?

Vater schlägt zu.

Aile içi şiddet teriminden, bir ilişki içindeki iki erişkin birey arasında vuku bulan şiddet anlaşılır. Genellikle erkekler tarafından eşlerine karşı tatbik edilir. 

Tanım 

Aile içi şiddet teriminden, bir ilişki içindeki iki erişkin birey arasında vuku bulan şiddet anlaşılır. Genellikle erkekler tarafından eşlerine karşı tatbik edilir. 

Boyut

Avusturya’da henüz aile içi şiddetin boyutu hakkında bir çalışma bulunmamaktadır. Her 4-5 kadından bir tanesinin, hayatında en az bir kez, kendi eşi tarafından uygulanan şiddetin mağduru olduğundan yola çıkılmalıdır. 

Almanya’da 2004 yılında yapılan büyük bir çalışmada, her dört kadından birinin hayatında en az bir kez aile içi şiddetin mağduru olduğunu  ortaya koymuştur. Bu çok fazla kadın demektir. Çalışmada ayrıca, kadınların yarısının eylem sırasında çocukları ile birlikte yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenler çocuk ve gençleri aile içi şiddet hakkında bilgilendirmek ve onları desteklemek önemlidir.

Şiddet şekilleri

Burada iki şiddet şekli arasında ayrım yapılır:

  • Fiziksel şiddet:örneğin tekme atmak, vurmak, boğmak, birine fiziksel acı vermek)
  • Cinsel şiddet:örneğin eşini cinsel eylemlere zorlamak, birlikte porno izlemeye zorlamak, tecavüz)
  • Ekonomik şiddet:  örneğin eşe harçlık verilmez ya da ev bütçesi sıkı şekilde denetlenir 
  • Psikolojik şiddet:örneğin birini sözlerle bitirmek, hakaret etmek, aşağılamak; buna, eşin izole edilmesi şeklindeki sosyal şiddetve eşin psikolojik terörle bitirilmesi şeklindeki stalkingde girer.
     Stalking terimi, ünlülere uygulanan stalking sayesinde tanınmıştır. Ancak gerçek şu ki, stalking vakalarının %80’i aile içi şiddet kapsamında gerçekleşir. Bu genellikle, bir eşin ayrılmak istemesi, diğer eşin ise bunu kabullenememesi durumunda söz konusudur.

Genellikle şiddete başvurulması bir anlık kaza olarak gösterilir, ancak bilinmelidir ki şiddet uygulayan kişi daima davranışı için sorumludur.

Aile içi şiddet durumunda çocuklara ne olur?

Evde aile içi şiddet vuku buluyorsa, her zaman çocuklar da mağdurdur. Ya şiddet dolu bir atmosferde büyümektedirler ya da çocuklar da bu bağlamda genellikle kötü muamele görürler. 

Aile içi şiddetin çocuklara etkisi konsantrasyon güçlüğünden, korkulara, agresif davranışlardan, geri çekilme, suçluluk duygusu, utanç ve ağır travmalara kadar uzanır. 

Bu çocukların bir çoğu, kendi arkadaşlık ve ilişkilerinde de, çatışmaları yapıcı şekilde çözmeyi öğrenmedikleri için, şiddete başvururlar.