Bu nedir?Zorla Evlendirme

Zwangsverheiratung

Zorla evlilik, eşlerden birinin evlenmeye razı olmaması ve rıza göstermemesi ya da kendini buna zorlanmış hissetmesi durumunda söz konusudur.  

“Evlilik ancak müstakbel eşlerin özgür ortak iradesi ile gerçekleştirilebilir” (1948 tarihli İnsan Hakları Genel Bildirgesi 16. Maddesi)

Zorla evlendirme bir aile içi şiddet şeklidir!

Söz konusu kişiler evlenmeye zorlanırlar. Burada onların fikirleri alınmaz ya da anne-babaları, aileleri, nişanlısı ve kayınvalide-kayınpederleri değişik metotlarla üzerlerinde baskı oluşturduğundan direnmekten korkarlar. Bunlara fiziksel ve cinsel şiddet, cebir ve tehdit, hapsetme, kaçırma, fiziksel ve sosyal baskı ile duygusal şantaj girer.

Birçok kimse anne-babasını sevmekle birlikte yine de yaşamları hakkında özgür kararlar almak isterler. Bu durum kız çocuklarının ve genç kadınların aileden kopmalarını zorlaştırmaktadır. Danışmanlık hizmeti ve yardım her şeyden önce şiddete karşı koruma sağlayabilmeli ve ilgili kişilere, çelişkili duyguları ile başa çıkma konusunda yardım sağlayabilmelidir. Doğru kararı vermek üzere onlara cesaret verilmelidir.

Kindesmisshandlung

Bu nedir?Çocuklara Kötü Muamele

Çocuklar ve gençler anne-babaları, kendilerini yetiştirmekle görevli kişiler ya da komşular veya akrabalar gibi diğer kişilerce ruhsal ve fiziksel olarak yaralandıklarında çocuklara kötü muameleden söz edilir. 

sexueller Missbrauch

Bu nedir?Cinsel İstismar

Cinsel istismar, bir yetişkin tarafından bir çocuğun üzerinde veya önünde gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemdir.