Bu nedir?Çocuklara Kötü Muamele

Kindesmisshandlung

Çocuklar ve gençler anne-babaları, kendilerini yetiştirmekle görevli kişiler ya da komşular veya akrabalar gibi diğer kişilerce ruhsal ve fiziksel olarak yaralandıklarında çocuklara kötü muameleden söz edilir. 

Fiziksel kötü muamele, çocuğun yaralanmasına ve hatta ölümüne neden olabilecek her türlü eylemdir. Hijyenik yetersizlik, yeterli yiyecek ve içecek ve giyecek verilmemesi durumunda ihmal söz konusudur.

Ruhsal kötü muamele ise çocuk ve gençlere korku veren, onları küçük düşüren ya da kaldırmakta zorlandıkları ve onlara değersiz oldukları hissini veren her türlü söz ve eylemlerdir.

Ruhsal şiddet, dayak kadar gaddarca ve hatta daha da kötüdür. Nitekim bunların bıraktığı izler o kadar görülebilir değildir e başkaları tarafından algılanmayabilir.

Çocuklara karşı kötü muameleden oğlan ev kız çocuklar eşit derecede mağdur olmaktadır. Kadınlar ve erkekler eşit derecede fail olarak ortaya çıkar.

sexueller Missbrauch

Bu nedir?Cinsel İstismar

Cinsel istismar, bir yetişkin tarafından bir çocuğun üzerinde veya önünde gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemdir.

Zwangsverheiratung

Bu nedir?Zorla Evlendirme

Zorla evlilik, eşlerden birinin evlenmeye razı olmaması ve rıza göstermemesi ya da kendini buna zorlanmış hissetmesi durumunda söz konusudur.